Công ty TNHH TM & SX A.V.L

Thuốc thử đông máu

Model:
Hãng SX: Helena
Xuất xứ: Mỹ
Chứng nhận chất lượng: ISO, FDA

STT

Mã số

Tên hóa chất

ĐVT

Hãng sản xuất

 

 

Thromboplastin-LI Reagent Kit

Hộp

Helena – USA

1

5248

Thromboplastin-LI Kit, 250 tests, 10 x 5 mL

Hộp

Helena – USA

2

5249

Thromboplastin-LI Kit, 500 tests, 10 x 10 mL

Hộp

Helena – USA

 

 

aPPT-SA Reagent with Soluble Ellagic Acid Activator

Hộp

Helena – USA

3

5388

aPTT-SA Reagent Kit, 250 tests

Hộp

Helena – USA

4

-

Ellagic Acid Activated Reagent, 5 x 5 mL

Hộp

Helena – USA

5

-

0.025 M Calcium Chloride, 5 x 5 mL

Hộp

Helena – USA

6

5389

aPTT-SA Reagent Kit, 500 tests

Hộp

Helena – USA

7

-

Ellagic Acid Activated Reagent, 5 x 10 mL

Hộp

Helena – USA

8

-

0.025 M Calcium Chloride, 5 x 10 mL

Hộp

Helena – USA

9

5387

aPTT-SA Reagent, 1000 tests, 10 x 10 mL

Hộp

Helena – USA

10

5386

0.025 M Calcium Chloride, 1000 tests, 10 x 10 mL

Hộp

Helena – USA

 

 

Congenital Factor Deficient Substrate Plasmas

Hộp

Helena – USA

11

5190

Factor II Deficient Substrate, 10 x 1 mL

Hộp

Helena – USA

12

5191

Factor V Deficient Substrate, 10 x 1 mL

Hộp

Helena – USA

13

5192

Factor VII Deficient Substrate, 10 x 1 mL

Hộp

Helena – USA

14

5193

Factor VIII Deficient Substrate, 10 x 1 mL

Hộp

Helena – USA

15

5194

Factor IX Deficient Substrate, 10 x 1 mL

Hộp

Helena – USA

16

5195

Factor X Deficient Substrate, 10 x 1 mL

Hộp

Helena – USA

17

5196

Factor XI Deficient Substrate, 10 x 1 mL

Hộp

Helena – USA

18

5197

Factor XII Deficient Substrate, 10 x 1 mL

Hộp

Helena – USA

 

 

Owren's Veronel Buffer

Hộp

Helena – USA

19

5375

Owren's Veronel Buffer, 10 x 25 mL

Hộp

Helena – USA

 

 

Fibrinogen Assay Kit

Hộp

Helena – USA

20

5376

Fibrinogen Assay Kit, 100 tests

Hộp

Helena – USA

21

-

Thrombin Reagent, 5 x 2 mL

Hộp

Helena – USA

22

-

Fibrinogen Calibrator, 2 x 1 mL

Hộp

Helena – USA

23

-

Owren's Veronal Buffer, 2 x 25 mL

Hộp

Helena – USA

24

-

Fibrinogen Assay Graph Paper, 1 sheet

Hộp

Helena – USA

25

5374

Thrombin Reagent, 200 tests, 10 x 2 mL

Hộp

Helena – USA

26

5379

Fibrinogen Calibrator, 10 x 1 mL

Hộp

Helena – USA

 

 

Helena Thrombin Clotting Time (TCT) Reagent

Hộp

Helena – USA

26

5377

Thrombin Time Reagent, 250 tests, 10 x 5 mL

Hộp

Helena – USA

 

 

Controls for PT, aPTT and Fibrinogen Assays

Hộp

Helena – USA

27

5186

Norm-Trol 1, 10 x 1 mL

Hộp

Helena – USA

28

5187

Ab-Trol 2, 10 x 1 mL

Hộp

Helena – USA

29

5183

Ab-Trol 3, 10 x 1 m

Hộp

Helena – USA

 

 

S.A.C.-1 and S.A.C.-2 Assayed Controls

Hộp

Helena – USA

30

5301

S.A.C.-1, 10 x 1 mL

Hộp

Helena – USA

31

5302

S.A.C.-2, 10 x 1 mL

Hộp

Helena – USA

 

 

S.A.R.P. Specialty Assayed Reference Plasma

Hộp

Helena – USA

32

5185

S.A.R.P., 10 x 1 mL

Hộp

Helena – USA

 

  Xem tất cả các các sản phẩm của Hãng SX: Helena
Sản phẩm liên quan
 • home   Công ty TNHH TM & SX A.V.L
  139 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp. HCM
  Người đại diện: Nguyễn Xuân Đài
  ​MST: 0302832734 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM
  cấp ngày 13/01/2003
  Quy định và chính sách
 • home   028 38 348 854
          028 39 272 114
 • home   028 39 270 758
  home   sales.avl@avl.vn
Hỗ trợ trực tuyến