Công ty TNHH TM & SX A.V.L

Thuốc thử điện di

Model:
Hãng SX: Helena
Xuất xứ: Mỹ/Anh
Chứng nhận chất lượng: ISO; FDA/ ISO; CFS

 

STT

TÊN HÀNG

ĐVT

HÃNG SX

1

AA2 Elevated Hemo Control

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

2

AA2 Hemo Control

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

3

AA2 Normal Hemo Control

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

4

AFSA2 Hemo Control

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

5

AFSC Hemo Control

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

6

ASA2 Hemo Control

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

7

CEtrol Serum Control - Abnormal Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

8

CEtrol Serum Control - Normal Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

9

V8 CDT Abnormal Control Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

10

V8 CDT Auto

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

11

V8 CDT Auto

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

12

V8 CDT Normal Control Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

13

V8 Haemoglobin IEF Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

14

V8 Haemoglobin IEF Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

15

V8 Immunodisplacement Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

16

V8 Maintenance Buffer

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

17

V8 Serum Protein 6-band Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

18

V8 Serum Protein 6-band Zoom Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

19

V8 Serum Protein SPE Buffer Single Pack

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

20

V8 Serum Protein SPE Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

21

V8 Storage Buffer

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

22

V8 Urine Preparation Buffer SP6 Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

23

V8 Urine Preparation Buffer SP6 Zoom Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

24

V8 Urine Preperation Buffer SPE Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

25

V8 Haemoglobin IEF Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

26

V8 CDT Auto

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

26

SPIFE Alkaline Hemoglobin Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

27

SPIFE Alkaline Phosphatase (ALP)Isoenzyme Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

28

SPIFE Cholesterol Vis Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

29

SPIFE CK Vis Isoenzyme Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

30

SPIFE IgG IEF Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

31

SPIFE Hemoglobin IEF Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

32

SPIFE ImmunoFixation Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

33

SPIFE Lipoprotein Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

34

SPIFE LD Isoenzyme Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

35

SPIFE Split Beta SPE Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

36

SPIFE 4000 Split Beta SPE Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

37

SPIFE 4000 Hemoglobin IEF Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

38

QuickGel Alkaline Hemoglobin Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

39

QuickGel Cholesterol Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

40

QuickGel CK Vis Isoenzyme Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

41

QuickGel Immuno-Fix Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

42

QuickGel LD Isoenzyme Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

43

QuickGel Lipoprotein Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

44

QuickGel Split Beta SPE Kit

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

45

AFSA2 Hemo Control

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

46

AFSC Hemo Control

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

47

AA2 Hemo Control

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

48

ASA2 Hemo Control

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

49

Owren’s Veronal Buffer

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

50

Rep Prep

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

51

SPE AbNormal Control

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

52

AbTrol 2

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

53

Cholesterol Profile Control

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

54

Normtrol 1

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

55

SPE Normal Control

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

56

Electra HR Buffer

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

57

Hemolysate Reagent

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

58

AbTrol 3

Hộp

Helena – Mỹ/Anh

Từ khóa tìm kiếm: Máy điện di Anh, Máy điện di Mỹ

  Xem tất cả các các sản phẩm của Hãng SX: Helena
Sản phẩm liên quan
 • home   Công ty TNHH TM & SX A.V.L
  139 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp. HCM
  Người đại diện: Nguyễn Xuân Đài
  ​MST: 0302832734 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM
  cấp ngày 13/01/2003
  Quy định và chính sách
 • home   028 38 348 854
          028 39 272 114
 • home   028 39 270 758
  home   sales.avl@avl.vn
Hỗ trợ trực tuyến