Công ty TNHH TM & SX A.V.L

HEMATOLOGY REAGENTS

Model:
Company: Diatron
Made in: Hungary
Quality: ISO; CFS

No

Product Name

Unit Size

Package

Company

 

18 - 20 parameters

     

1

Diatro Dil Diff

EA

20 L

Diatron - Hungary

2

Diatro Lyse Diff

EA

1L

Diatron - Hungary

3

Diatro Clean

EA

1L

Diatron - Hungary

4

Hypoclean CC

EA

100ml

Diatron - Hungary

 

26 parameters

     

1

Diatro Dil 5P

EA

20L

Diatron - Hungary

2

Diatro Diff 5P

EA

5L

Diatron - Hungary

3

Diatro Lyse 5P

EA

5L

Diatron - Hungary

4

Hypoclean CC

EA

100ml

Diatron - Hungary

 

  view all Product Of Manufacturer: Diatron
Same products
 • home   Company A.V.L Ltd,.
  139 Vinh Vien Street, Ward 4, District 10, HCMC
  Người đại diện: Nguyễn Xuân Đài
  ​MST: 0302832734 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM
  cấp ngày 13/01/2003
  Quy định và chính sách
 • home   028 38 348 854
          028 39 272 114
 • home   028 39 270 758
  home   sales.avl@avl.vn
Online support