Công ty TNHH TM & SX A.V.L

ELECTROPHORESIS REAGENT

Model:
Company: Helena
Made in: USA/ Europe
Quality: ISO; FDA/ ISO; CFS

No

Product Name

Unit Size

Company

1

AA2 Elevated Hemo Control

EA

Helena – USA/ Europe

2

AA2 Hemo Control

EA

Helena – USA/ Europe

3

AA2 Normal Hemo Control

EA

Helena – USA/ Europe

4

AFSA2 Hemo Control

EA

Helena – USA/ Europe

5

AFSC Hemo Control

EA

Helena – USA/ Europe

6

ASA2 Hemo Control

EA

Helena – USA/ Europe

7

CEtrol Serum Control - Abnormal Kit

EA

Helena – USA/ Europe

8

CEtrol Serum Control - Normal Kit

EA

Helena – USA/ Europe

9

V8 CDT Abnormal Control Kit

EA

Helena – USA/ Europe

10

V8 CDT Auto

EA

Helena – USA/ Europe

11

V8 CDT Auto

EA

Helena – USA/ Europe

12

V8 CDT Normal Control Kit

EA

Helena – USA/ Europe

13

V8 Haemoglobin IEF Kit

EA

Helena – USA/ Europe

14

V8 Haemoglobin IEF Kit

EA

Helena – USA/ Europe

15

V8 Immunodisplacement Kit

EA

Helena – USA/ Europe

16

V8 Maintenance Buffer

EA

Helena – USA/ Europe

17

V8 Serum Protein 6-band Kit

EA

Helena – USA/ Europe

18

V8 Serum Protein 6-band Zoom Kit

EA

Helena – USA/ Europe

19

V8 Serum Protein SPE Buffer Single Pack

EA

Helena – USA/ Europe

20

V8 Serum Protein SPE Kit

EA

Helena – USA/ Europe

21

V8 Storage Buffer

EA

Helena – USA/ Europe

22

V8 Urine Preparation Buffer SP6 Kit

EA

Helena – USA/ Europe

23

V8 Urine Preparation Buffer SP6 Zoom Kit

EA

Helena – USA/ Europe

24

V8 Urine Preperation Buffer SPE Kit

EA

Helena – USA/ Europe

25

V8 Haemoglobin IEF Kit

EA

Helena – USA/ Europe

26

V8 CDT Auto

EA

Helena – USA/ Europe

26

SPIFE Alkaline Hemoglobin Kit

EA

Helena – USA/ Europe

27

SPIFE Alkaline Phosphatase (ALP)Isoenzyme Kit

EA

Helena – USA/ Europe

28

SPIFE Cholesterol Vis Kit

EA

Helena – USA/ Europe

29

SPIFE CK Vis Isoenzyme Kit

EA

Helena – USA/ Europe

30

SPIFE IgG IEF Kit

EA

Helena – USA/ Europe

31

SPIFE Hemoglobin IEF Kit

EA

Helena – USA/ Europe

32

SPIFE ImmunoFixation Kit

EA

Helena – USA/ Europe

33

SPIFE Lipoprotein Kit

EA

Helena – USA/ Europe

34

SPIFE LD Isoenzyme Kit

EA

Helena – USA/ Europe

35

SPIFE Split Beta SPE Kit

EA

Helena – USA/ Europe

36

SPIFE 4000 Split Beta SPE Kit

EA

Helena – USA/ Europe

37

SPIFE 4000 Hemoglobin IEF Kit

EA

Helena – USA/ Europe

38

QuickGel Alkaline Hemoglobin Kit

EA

Helena – USA/ Europe

39

QuickGel Cholesterol Kit

EA

Helena – USA/ Europe

40

QuickGel CK Vis Isoenzyme Kit

EA

Helena – USA/ Europe

41

QuickGel Immuno-Fix Kit

EA

Helena – USA/ Europe

42

QuickGel LD Isoenzyme Kit

EA

Helena – USA/ Europe

43

QuickGel Lipoprotein Kit

EA

Helena – USA/ Europe

44

QuickGel Split Beta SPE Kit

EA

Helena – USA/ Europe

45

AFSA2 Hemo Control

EA

Helena – USA/ Europe

46

AFSC Hemo Control

EA

Helena – USA/ Europe

47

AA2 Hemo Control

EA

Helena – USA/ Europe

48

ASA2 Hemo Control

EA

Helena – USA/ Europe

49

Owren’s Veronal Buffer

EA

Helena – USA/ Europe

50

Rep Prep

EA

Helena – USA/ Europe

51

SPE AbNormal Control

EA

Helena – USA/ Europe

52

AbTrol 2

EA

Helena – USA/ Europe

53

Cholesterol Profile Control

EA

Helena – USA/ Europe

54

Normtrol 1

EA

Helena – USA/ Europe

55

SPE Normal Control

EA

Helena – USA/ Europe

56

Electra HR Buffer

EA

Helena – USA/ Europe

57

Hemolysate Reagent

EA

Helena – USA/ Europe

58

AbTrol 3

EA

Helena – USA/ Europe

 

 

  view all Product Of Manufacturer: Helena
Same products
 • home   Company A.V.L Ltd,.
  139 Vinh Vien Street, Ward 4, District 10, HCMC
  Người đại diện: Nguyễn Xuân Đài
  ​MST: 0302832734 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM
  cấp ngày 13/01/2003
  Quy định và chính sách
 • home   028 38 348 854
          028 39 272 114
 • home   028 39 270 758
  home   sales.avl@avl.vn
Online support