Công ty TNHH TM & SX A.V.L

CHEMISTRY REAGENT FUJIFILM WAKO

Model:
Company: FUJIFILM WAKO
Made in: Japan
Quality: ISO,CFS
Products Component Reagents Package
HRII Series Albumin-HRII TAlbumin-HRII BCG 4x300mL
ASO-LT ASO-LT Buffer 2x35ml
ASO-LT Latex Reagent 2x18mL
ASO-LT Calibrator 4conc x1mL
Autokit Micro Albumin Autokit Micro Albumin SET
Autokit Microalbumin Antibody 2x8mL
Autokit Microalbumin Buffer 2x48mL
HRII Series Calcium-HRII Calcium-HRII Buffer 4x300mL
Calcium-HRII Color 4x300mL
Direct Bilirubin E-HR Direct Bilirubin E-HR Buffer 4x540mL
Direct Bilirubin E-HA Direct Bilirubin E-HA Buffer 4x70mL
Direct Bilirubin E-HR Direct Bilirubin E-HR Vanadate 4x135mL
Direct Bilirubin E-HA Direct Bilirubin E-HA Vanadate 4x18mL
LT CRP-HSII LT-CRP-HS II Buffer 2x150mL
LT-CRP-HS II Latex 2x150mL
L-Type AST J2 L-Type AST.J2 Substrate-Enzyme 4x520mL
L-Type AST.J2 Substrate-Enzyme 4x70mL
L-Type AST.J2 α-KG 4x260mL
L-Type AST.J2 α-KG 4x35mL
L-Type γ-GT J L-Type γ-GT.J Buffer 4x540mL
L-Type γ-GT.J Substrate 4x135mL
L-Type ALP J2 L-Type ALP-J2 Buffer 4x280mL
L-Type ALP-J2 Substrate 4x70mL
L-Type ALT J2 L-Type ALT.J2 Substrate-Enzyme 4x520mL
L-Type ALT.J2 Substrate-Enzyme 4x70mL
L-Type ALT.J2 α-KG 4x260mL
L-Type ALT.J2 α-KG 4x35mL
L-Type CHO M L-Type CHO M Enzyme Color A 4x540mL
L-Type CHO M Enzyme Color A 4x70mL
L-Type CHO M Enzyme Color B 4x180mL
L-Type CHO M Enzyme Color B 4x24mL
L-Type Creatinine M L-Type CRE M Enzyme Color A 4x270mL
L-Type CRE M Enzyme Color A 4x70mL
L-Type CRE M Enzyme Color B 4x24mL
L-Type CRE M Enzyme Color B 4x90mL
L-Type Fe N L-TYPE FE N Buffer 4x540mL
L-TYPE FE N Color 4x135mL
L-Type Glu 2 L-TYPE GLU 2 Enzyme 4x540mL
L-Type Glu 2 Enzyme 4x280mL
L-TYPE GLU 2 ATP Solution 4x135mL
L-Type Glu 2 ATP Solution 4x70mL
L-Type HDL-C M 3 L-Type HDL-C M (3) PM-R1 (Pretreatment) 4x40mL
L-Type HDL-C M (3) PM-R2 (Reacting Solution) 4x14mL
L-Type HDL-C M (3) Pretreatment 4x270mL
L-Type HDL-C M (3) Reacting Solution 4x90mL
L-Type PL L-TYPE PL Color A 4x280mL
L-TYPE PL Color B 4x70mL
L-Type Triglyceride M L-Type Triglyceride M Enzyme Color A 4x540mL
L-Type Triglyceride M Enzyme Color A 4x60mL
L-Type Triglyceride M Enzyme Color B 4x180mL
L-Type Triglyceride M Enzyme Color B 4x20mL
L-Type UA M L-Type UA M Enzyme Color B 4x180mL
L-Type UA M Enzyme Color A 4x540mL
L-Type UA M Enzyme Color A 4x60mL
L-Type UA M Enzyme Color B 4x20mL
L-Type UN L-Type UN Coenzyme 4x540mL
L-Type UN Substrate Enzyme 4x135mL
HRII Series Magnesium-HRII Magnesium-HRII Color 4x200mL
RF-LT RF-LT Buffer 2x40mL
RF-LT Latex Reagent 2x20mL
RF-LT Calibrator Set 4 conc.xfor 1mL
Total Bilirubin E-HA Total Bilirubin E-HA Buffer 4x70mL
Total Bilirubin E-HA Vanadate 4x18mL
Total Bilirubin E-HR Total Bilirubin E-HR Buffer 4x540mL
Total Bilirubin E-HR Vanadate 4x135mL
Total Protein II-HA HA Series Total Protein II-HA Biuret 4x76mL
L-Type H. Pylori Antibodies・J L-Type H. Pylori Antibody J Set
  Enzyme Calibrator 4xfor 3mL
  Multi Calibrator Lipids 4xfor 3mL
  Bilirubin Calibrator 4xfor 3mL
  Multi-Chem Calibrator A 4x5mL
  Multi-Chem Calibrator B 4x5mL
  LT-CRP-HS Calibrator set HO 5concx2mL
  Autokit Micro Albumin Calibrator Set SET
  Microalbumin Calibrator Set 5x2mL
  Control serum 1 (BR) 10xfor5mL
  Control serum 2 (BR) 10xfor5mL
  Autokit Micro Albumin Control Set SET
  Microalbumin Control Set 2x2x2mL
  HP Antibody/PG Calibrator set 1.5mLx5conc
  HP Antibody/PG Control set 2x2x2mL
  view all Product Of Manufacturer: FUJIFILM WAKO
Same products
 • home   Company A.V.L Ltd,.
  139 Vinh Vien Street, Ward 4, District 10, HCMC
  Người đại diện: Nguyễn Xuân Đài
  ​MST: 0302832734 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM
  cấp ngày 13/01/2003
  Quy định và chính sách
 • home   028 38 348 854
          028 39 272 114
 • home   028 39 270 758
  home   sales.avl@avl.vn
Online support