Công ty TNHH TM & SX A.V.L

BLOOD GAS REAGENT

Model:
Company: Diamond
Made in: USA
Quality: ISO; FDA

No

Product Name

Unit Size

Company

1

Buffer Pack

EA

Diamond - USA

2

Wash Pack

EA

Diamond - USA

3

7.3 Buffer

EA

Diamond - USA

4

6.8 Buffer

EA

Diamond - USA

5

Deproteinizer Solution

EA

Diamond - USA

6

Conditioning Solution

EA

Diamond - USA

7

Na/K/Ca/Cl Filling Solution

EA

Diamond - USA

8

pH Filling Solution

EA

Diamond - USA

9

Reference Filling Solution

EA

Diamond - USA

10

Hct Slope Solution

EA

Diamond - USA

11

Hct Level A

EA

Diamond - USA

12

Hct Level B

EA

Diamond - USA

13

Wash Zero Solution

EA

Diamond - USA

14

Cleaning Solution C1/C2

EA

Diamond - USA

15

Activated Glutaraldehyde Solution

EA

Diamond - USA

16

Cal/Slope Gas, 348

EA

Diamond - USA

17

pCO2 Electrode

EA

Diamond - USA

18

pO2 Electrode

EA

Diamond - USA

19

pH Electrode

EA

Diamond - USA

20

Reference Electrode

EA

Diamond - USA

21

Hct Electrode

EA

Diamond - USA

22

Pump Tubing

EA

Diamond - USA

 

  view all Product Of Manufacturer: Diamond
Same products
 • home   Company A.V.L Ltd,.
  139 Vinh Vien Street, Ward 4, District 10, HCMC
  Người đại diện: Nguyễn Xuân Đài
  ​MST: 0302832734 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM
  cấp ngày 13/01/2003
  Quy định và chính sách
 • home   028 38 348 854
          028 39 272 114
 • home   028 39 270 758
  home   sales.avl@avl.vn
Online support