Công ty TNHH TM & SX A.V.L

Thuốc thử sinh hóa Wako

Model:
Hãng SX: FUJIFILM WAKO
Xuất xứ: Nhật
Chứng nhận chất lượng: ISO, CFS

STT

Tên hàng hoá

Đơn vị tính

Hãng - Nước sản xuất

1

Albumin

Hộp

Wako - Nhật

2

Alkaline Phosphatase

Hộp

Wako - Nhật

3

Alpha Amylase

Hộp

Wako - Nhật

4

ASO Latex

Hộp

Wako - Nhật

5

Bilirubin Direct

Hộp

Wako - Nhật

6

Bilirubin Auto Total

Hộp

Wako - Nhật

7

Calcium

Hộp

Wako - Nhật

8

Cholesterol

Hộp

Wako - Nhật

9

Chloride

Hộp

Wako - Nhật

10

CK - MB

Hộp

Wako - Nhật

11

CK

Hộp

Wako - Nhật

12

Creatinine

Hộp

Wako - Nhật

13

CRP HS

Hộp

Wako - Nhật

14

Gamma - GT

Hộp

Wako - Nhật

15

GOT IFCC (ASAT)

Hộp

Wako - Nhật

16

GPT IFCC (ALAT)

Hộp

Wako - Nhật

17

Glucose

Hộp

Wako - Nhật

18

HDL-C

Hộp

Wako - Nhật

19

Iron FS1

Hộp

Wako - Nhật

20

LDH

Hộp

Wako - Nhật

21

Magnesium

Hộp

Wako - Nhật

22

Phosphorus UV (phosphate FS)

Hộp

Wako - Nhật

23

RF

Hộp

Wako - Nhật

24

RF  calib

Hộp

Wako - Nhật

25

Total Protein

Hộp

Wako - Nhật

26

CRP  calib

Hộp

Wako - Nhật

27

HDL /LDL

Hộp

Wako - Nhật

28

Control Serum 1

Lọ

Wako - Nhật

29

Control Serum 2

Lọ

Wako - Nhật

30

Triglyceride

Hộp

Wako - Nhật

31

Urea UV

Hộp

Wako - Nhật

32

Uric Acid

Hộp

Wako - Nhật

33

Multi-Chem Calibrator A

Lọ

Wako - Nhật

34

Multi-Chem Calibrator B

Lọ

Wako - Nhật

 

  Xem tất cả các các sản phẩm của Hãng SX: FUJIFILM WAKO
Sản phẩm liên quan
 • home   Công ty TNHH TM & SX A.V.L
  139 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp. HCM
  Người đại diện: Nguyễn Xuân Đài
  ​MST: 0302832734 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM
  cấp ngày 13/01/2003
  Quy định và chính sách
 • home   028 38 348 854
          028 39 272 114
 • home   028 39 270 758
  home   sales.avl@avl.vn
Hỗ trợ trực tuyến