Công ty TNHH TM & SX A.V.L

Thuốc thử sinh hóa Diatron

Model:
Hãng SX: Diatron
Xuất xứ: Hungary
Chứng nhận chất lượng: ISO; CFS

STT

Tên hóa chất

ĐVT

Hãng sản xuất

1

5'-NUCLEOTIDASE

Hộp

Diatron - Hungary

2

ACP

Hộp

Diatron - Hungary

3

ALDOLASE

Hộp

Diatron - Hungary

4

β-AMYLASE

Hộp

Diatron - Hungary

5

ACE

Hộp

Diatron - Hungary

6

CK-NAC

Hộp

Diatron - Hungary

7

LYSOZYME

Hộp

Diatron - Hungary

8

ADA

Hộp

Diatron - Hungary

9

ADA & ADA2

Hộp

Diatron - Hungary

10

HBA1C DENATURANT

Hộp

Diatron - Hungary

11

IRON

Hộp

Diatron - Hungary

12

LACTATE

Hộp

Diatron - Hungary

13

URINARY PROTEIN - CSF

Hộp

Diatron - Hungary

14

TAC (TOTAL ANTIOXIDANT CAPACITY)

Hộp

Diatron - Hungary

15

AMMONIA

Hộp

Diatron - Hungary

16

CALCIUM

Hộp

Diatron - Hungary

17

LITHIUM

Hộp

Diatron - Hungary

18

PHOSPHORUS

Hộp

Diatron - Hungary

19

ACE CONTROL

Hộp

Diatron - Hungary

20

5'-NUCLEOTIDASE CONTROL

Hộp

Diatron - Hungary

21

LYSOZYME CONTROL

Hộp

Diatron - Hungary

22

ALDOLASE CONTROL

Hộp

Diatron - Hungary

23

ADA CONTROL

Hộp

Diatron - Hungary

24

AMMONIA CONTROL

Hộp

Diatron - Hungary

25

MEDI-CAL

Hộp

Diatron - Hungary

26

MEDICAL-U

Hộp

Diatron - Hungary

27

ACE CALIBRATOR

Hộp

Diatron - Hungary

28

LACTATE CALIBRATOR

Hộp

Diatron - Hungary

29

AMMONIA CALIBRATOR

Hộp

Diatron - Hungary

30

URINARY PROTEIN – CSF CALIBRATOR

Hộp

Diatron - Hungary

31

LYSOZYME CALIBRATOR

Hộp

Diatron - Hungary

32

ADA CALIBRATOR

Hộp

Diatron - Hungary

33

ALDOLASE CALIBRATOR

Hộp

Diatron - Hungary

34

D-DIMER CALIBRATOR

Hộp

Diatron - Hungary

35

MEDITROL-U 1,2

Hộp

Diatron - Hungary

36

WETTING AGENT 'W'

Hộp

Diatron - Hungary

37

MEDIDROP

Hộp

Diatron - Hungary

38

LIH

Hộp

Diatron - Hungary

39

MASTER WETTING

Hộp

Diatron - Hungary

40

MASTERGE

Hộp

Diatron - Hungary

41

MEDIWASH

Hộp

Diatron - Hungary

42

CLEANING SOLUTION

Hộp

Diatron - Hungary

43

RINSING SOLUTION

Hộp

Diatron - Hungary

44

CONDITIONER

Hộp

Diatron - Hungary

45

WASH

Hộp

Diatron - Hungary

46

IGA

Hộp

Diatron - Hungary

47

IGG

Hộp

Diatron - Hungary

48

IGM

Hộp

Diatron - Hungary

49

LAMBDA CHAINS

Hộp

Diatron - Hungary

50

KAPPA CHAINS

Hộp

Diatron - Hungary

51

C3

Hộp

Diatron - Hungary

52

C4

Hộp

Diatron - Hungary

53

MICROALBUMIN

Hộp

Diatron - Hungary

54

CERULOPLASMIN

Hộp

Diatron - Hungary

55

HAPTOGLOBIN

Hộp

Diatron - Hungary

56

PREALBUMIN

Hộp

Diatron - Hungary

57

APO A1

Hộp

Diatron - Hungary

58

APO B

Hộp

Diatron - Hungary

59

A1 ACID GLYCOPROTEIN

Hộp

Diatron - Hungary

60

α1-ANTITRYPSIN

Hộp

Diatron - Hungary

61

α 2-MACROGLOBULIN

Hộp

Diatron - Hungary

62

α1-MICROGLOBULIN

Hộp

Diatron - Hungary

63

CYSTATIN C

Hộp

Diatron - Hungary

64

IGE

Hộp

Diatron - Hungary

65

β2-MICROGLOBULIN

Hộp

Diatron - Hungary

66

STFR

Hộp

Diatron - Hungary

67

UIBC

Hộp

Diatron - Hungary

68

ASO

Hộp

Diatron - Hungary

69

CRP

Hộp

Diatron - Hungary

70

MYOGLOBIN

Hộp

Diatron - Hungary

71

CRP-LATEX

Hộp

Diatron - Hungary

72

IGE CALIBRATOR

Hộp

Diatron - Hungary

73

MICROALBUMIN CALIBRATOR

Hộp

Diatron - Hungary

74

LP(α) CALIBRATOR

Hộp

Diatron - Hungary

75

APO A1/B CALIBRATOR

Hộp

Diatron - Hungary

76

A1 MICROGLOBULIN CALIBRATOR

Hộp

Diatron - Hungary

77

MIX LP(α)

Hộp

Diatron - Hungary

78

CYSTATIN C CALIBRATOR

Hộp

Diatron - Hungary

79

FIBRINOGEN – PLASMINOGEN CALIBRATOR

Hộp

Diatron - Hungary

80

LP(α) CONTROL LOW

Hộp

Diatron - Hungary

81

LP(α) CONTROL HIGH

Hộp

Diatron - Hungary

82

A1 MICROGLOBULIN CONTROL

Hộp

Diatron - Hungary

83

APO A1/B CONTROL LEV1

Hộp

Diatron - Hungary

84

APO A1/B CONTROL LEV2

Hộp

Diatron - Hungary

85

CYSTATIN C CONTROL

Hộp

Diatron - Hungary

86

STFR CONTROL

Hộp

Diatron - Hungary

87

D-DIMER CONTROL

Hộp

Diatron - Hungary

88

FIBRINOGEN – PLASMINOGEN CONTROL

Hộp

Diatron - Hungary

89

B2M CALIBRATOR

Hộp

Diatron - Hungary

90

STFR CALIBRATOR

Hộp

Diatron - Hungary

91

CRP-LATEX CALIBRATOR

Hộp

Diatron - Hungary

92

CRP-LATEX CONTROL

Hộp

Diatron - Hungary

93

G-6-PDH

Hộp

Diatron - Hungary

94

G-6-PDH CONTROL

Hộp

Diatron - Hungary

95

FIBRINOGEN

Hộp

Diatron - Hungary

96

D-DIMER

Hộp

Diatron - Hungary

97

PLASMINOGEN

Hộp

Diatron - Hungary

98

CUVETTE MEDILYZER 200

Hộp

Diatron - Hungary

99

PUMP TUBE MEDILYZER

Hộp

Diatron - Hungary

100

DISC TRAF II

Hộp

Diatron - Hungary

101

ISE FLUID TUBING

Hộp

Diatron - Hungary

102

ISE TUBING ADAPTER

Hộp

Diatron - Hungary

103

MEDILYZER ISE

Hộp

Diatron - Hungary

104

ANTITHROMBIN III

Hộp

Diatron - Hungary

 

  Xem tất cả các các sản phẩm của Hãng SX: Diatron
Sản phẩm liên quan
 • home   Công ty TNHH TM & SX A.V.L
  139 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp. HCM
  Người đại diện: Nguyễn Xuân Đài
  ​MST: 0302832734 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM
  cấp ngày 13/01/2003
  Quy định và chính sách
 • home   028 38 348 854
          028 39 272 114
 • home   028 39 270 758
  home   sales.avl@avl.vn
Hỗ trợ trực tuyến