Công ty TNHH TM & SX A.V.L

CHEMISTRY REAGENT WAKO

Model:
Company: FUJIFILM WAKO
Made in: Japan
Quality: ISO, CFS

No

Product Name

Unit Size

Company

1

Albumin

EA

Wako - Japan

2

Alkaline Phosphatase

EA

Wako - Japan

3

Alpha Amylase

EA

Wako - Japan

4

ASO Latex

EA

Wako - Japan

5

Bilirubin Direct

EA

Wako - Japan

6

Bilirubin Auto Total

EA

Wako - Japan

7

Calcium

EA

Wako - Japan

8

Cholesterol

EA

Wako - Japan

9

Chloride

EA

Wako - Japan

10

CK - MB

EA

Wako - Japan

11

CK

EA

Wako - Japan

12

Creatinine

EA

Wako - Japan

13

CRP HS

EA

Wako - Japan

14

Gamma - GT

EA

Wako - Japan

15

GOT IFCC (ASAT)

EA

Wako - Japan

16

GPT IFCC (ALAT)

EA

Wako - Japan

17

Glucose

EA

Wako - Japan

18

HDL-C

EA

Wako - Japan

19

Iron FS1

EA

Wako - Japan

20

LDH

EA

Wako - Japan

21

Magnesium

EA

Wako - Japan

22

Phosphorus UV (phosphate FS)

EA

Wako - Japan

23

RF

EA

Wako - Japan

24

RF  calib

EA

Wako - Japan

25

Total Protein

EA

Wako - Japan

26

CRP  calib

EA

Wako - Japan

27

HDL /LDL

EA

Wako - Japan

28

Control Serum 1

EA

Wako - Japan

29

Control Serum 2

EA

Wako - Japan

30

Triglyceride

EA

Wako - Japan

31

Urea UV

EA

Wako - Japan

32

Uric Acid

EA

Wako - Japan

33

Multi-Chem Calibrator A

EA

Wako - Japan

34

Multi-Chem Calibrator B

EA

Wako - Japan

 

  view all Product Of Manufacturer: FUJIFILM WAKO
 • home   Company A.V.L Ltd,.
  139 Vinh Vien Street, Ward 4, District 10, HCMC
  Người đại diện: Nguyễn Xuân Đài
  ​MST: 0302832734 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM
  cấp ngày 13/01/2003
  Quy định và chính sách
 • home   028 38 348 854
          028 39 272 114
 • home   028 39 270 758
  home   sales.avl@avl.vn
Online support